úvod
provozy MHD ČR
svět
propagace MHD
články a reportáže
odkazy
bus. zastavka
ids. zastavka

Digicity.cz
aktualizováno:
24.5.2016

2004-2016
©
Filip Drápal

... vše o autobusové dopravě


 

Hradec Králové (16.12.2005)

Hlavní město Královéhradeckého kraje je známé především svojí architekturou a urbanistickým řešením, jejímž základem jsou dva silniční okruhy a na ně navazující výstavba. Hradec Králové je branou do Východních Čech a Krkonoš a hraje důležitou dopravní úlohu.

Impozantní odbavovací hala hlavního nádraží.

         Hlavní město Královéhradeckého kraje je známé především svojí architekturou a urbanistickým řešením, jejímž základem jsou dva silniční okruhy a na ně navazující výstavba. Hradec Králové je branou do Východních Čech a Krkonoš a hraje důležitou dopravní úlohu.

Standardní trolejbusy jsou v Hradci pouze nízkopodlažní.

         O tom svědčí čilý ruch kolem hlavního železničního nádraží, které se za svůj vzhled nemusí stydět ani po mnoha letech provozu. V nejbližších letech k němu přibude snad neméně významné a trvanlivé autobusové nádraží z dílny architekta Kotase. Současný autobusový terminál příměstské a dálkové dopravy je pro město dost velkou ostudou.

Kloubová linka 1. Digitální panel zobrazuje na předním čele pouze číslo linky.

         Městská doprava, čili autobusy a trolejbusy ideálně navazují na vlakové nádraží a v přednádražním prostoru se na volné ploše setkávají téměř všechny linky MHD. I když se pro nástup do prostředku městské dopravy musíte občas prodírat na vydlážděném náměstí mezi stojícími autobusy a trolejbusy a některá nástupiště jsou od výpravní budovy ČD dost vzdálená, přeci jen má hradecký teminál MHD dost blízko k dokonalosti, co se týče přestupu na vlaky i dálkové autobusy.

Pravidelní cestující už vědí, kde jejich rychlíková linka 24R zastaví...

         I když železniční stanice poskytuje jen částečné zázemí autobusové a městské dopravě, díky velmi krátkým přestupním vzdálenostem se dá trocha nepohodlí přežít. Nové autobusové nádraží, i když bude tomu vlakovém vzdálenější, by zase mělo nabídnout veškeré potřebné služby cestujícím a trochu větší přehled o spojích.

Kromě největšího regionálního dopravce Connex Východní Čechy je v Hradci k vidění i několik malých dopravců.

         Když totiž potřebujete někam jet jiným než městským autobusem, musíte si umět vybrat z mnoha nástupišť, rozesetých po širokém okolí nádraží. Většina příměstských linek navíc odjíždí s provizorního autobusového nádraží "za rohem", které vypadá víc než odpudivě. Pár chatrných plechových přístřešků s jízdními řády a jinak velká panelová plocha, odkud odjíždějí autobusy. Nad záplavou betonu visí na drátě orezlé cedulky s jednotlivými směry, podle kterých by se měly autobusy po ploše rozmisťovat. Alespoň že nedaleko stojí informační a předprodejní kancelář pro autobusovou dopravu i když s obvykle nepraktickou otevírací dobou.

Místní autobusové nádraží pro příměstskou dopravu je ostudou města.

         Ale zpět k městské dopravě. Výchozím místem je stanoviště před hlavním nádražím, kde je praktický digitální panel s časy odjezdů nejbližších spojů, doplněný vitrínami s jízdními řády a ostatními užitečnými informacemi. V ČD centru v odbavovací hale je informační středisko.

Praktické informace o MHD na jednom místě.

         Dopravní podnik města Hradce Králové v těchto měsících přechází na nový odbavovací systém po vzoru Plzně, která jako první velké město v ČR přinesla do MHD čipové karty. Autobusy a trolejbusy Dopravního podniku jsou již většinou vybaveny novými odbavovacími "strojky", které se podobají plzeňským CardManům, čili dotyková obrazovka doplněná čtečkou karet.

Nové odbavovací terminály v souběhu se starými mechanickými znehodnocovači.

         Narozdíl od Plzeňského systému jsou odbavovací terminály menší, mají větší obrazovku a jízdenky tiskne pouze přístroj u předních dveří. Tisk jízdenek je totiž doplňkovou službou, neboť jako jízdenka bude sloužit pouze čipová karta, ze které si odbavovací strojek automaticky nebo po předvolbě cestujícím odečte hodnotu jízdenky. V Plzni musí umět tisknout jízdenky každý strojek, neboť se tam nesmí nastupovat předními dveřmi. Při používání hradecké karty jako dlouhodobá časová jízdenka nemusí cestující dělat s kartou nic.

Nový odbavovací systém ještě nebyl spuštěn do běžného provozu.

         S čipovou kartou přichází do Hradce i přestupný tarif, kdy za druhou jízdu do 35 minut od počátku první jízdy zaplatí cestující nižší jízdné. Také bude fungovat levné jízdné pro krátkou vzdálenost (pár zastávek), kdy cestující přiblíží kartu k terminálu nejen při nástupu, ale i při výstupu a na kartu mu bude vrácena část odečtené částky. V současnosti ještě nové odbavovací terminály příliš nefungují, ale již umí mluvit a zobrazovat čas a název příští zastávky, což docela obstojně nahrazuje nepříliš funkční stávající informační systém ve vozidlech. Naplno stále fungují staré mechanické děrovací znehodnocovače jízdenek, po spuštění nového systému bude postupně ten starý utlumován.

Karosa B 731 z roku 1995 na hlavním nádraží.

         Večer pod 19. hodině a po celý den o víkendu se nastupuje pouze předními dveřmi a čipovou kartu tak musí přiložit k terminálu každý, aby mohl řidič zkontrolovat platnost "jízdenky". V souvislosti se zaváděním nového odbavovacího systému najdete v každém vozidle letáčky o čipových kartách i žádanky o jejich vydání.

Jeden z pěti hradeckých kloubových Citybusů na megaobratišti Pod Strání.

         Informační systém ve vozidlech funguje pochybně. Vnější informační panely má již většina vozidel MHD. Starší trolejbusy (15Tr) však mají na čelním okně pouze malý panel pro číslo linky, takže směr se dozvíte až na bočním transparentu. Vnitřní digitální displej funguje pouze jako zobrazovač čísla linky a konečné. Ani nejnovější vozidla nemají "teploměry". Hlášení zastávek funguje jen občas, zato je rozmanité. Můžete se totiž setkat buď s ženským hlasem, který znají v Praze, Č. Budějovicích i jiných městech, nebo uslyšíte hlášení zastávek v mužském podání. Většinou ale neuslyšíte hlášení žádné.

Konečná Nový Hradec Králové a jeden z nějnovějších kloubových trolejbusů.

         Trolejbusové linky mají čísla 1,2,3,6 a 7, ostatní jsou autobusové a to až do čísla 28. Na linkách 1 a 2 jezdí kloubové trolejbusy (15Tr a 15TrM). Standardní trolejbusy jsou pouze jednoho typu - nízopodlažní Škody 21Tr. Jeden trolejbus je také vybaven dieselagregátem a proto může jezdit na výjimečném pořadí linky 1, která pokračuje z konečné Nový Hradec Králové do nedalekých Kluků již na dieselový pohon. Proto jsou na obratišti Nový Hradec umístěné natrolejovací (naváděcí) lišty pro automatické nasazení kladek. Bohužel v den návštěvy jezdil místo trolejbusu obyčejný autobus.

Zde se zpátky k troleji připojí linka 1 od Kluků, pokud na ní nejezdí autobus jako v době návštěvy.

         Na autobusových linkách uvidíte většinou standardní autobusy, na linkách obsluhující největší hradecké sídliště, čili 23,24,27 a 28 jezdí kloubové autobusy. Standardní autobusy jsou několika typů - od nejstarších Karos B731 z osmdesátých let po generální opravě, přes nízkopodlažní Citybusy až po několik letošních Citelisů. Nejstarší kloubové Karosy pocházejí z roku 1995. Hradec vlastní také pět nízkopodlažních kloubových Citybusů, k nimž letos přibyly dva kloubové Citelisy, které však byly v době návštěvy ještě schované v garážích.

Nová tvář nízkopodlažních autobusů z Karosy.

         Všechny autobusy (kromě reklamních nátěrů) mají jednotný hradecký nátěr, neboli kombinaci červené, žluté a bílé barvy spolu s černou mezi okny. Odlišností hradeckých Citybusů jsou zelené přidržovací tyče a praktická zrcadla zevnitř dveří, která usnadňují řidiči výhled a cestujícím život, když chtějí vystupovat.

Jeden ze tří nových Citelisů na hlavním nádraží.

         Běžné autobusové linky doplňují rychlíkové linky s číslem souběžné autobusové linky a přívlastkem R. Většina rychlíků jezdí pouze ráno, vždy jen pár spojů na linku. Výjimkou je linka 24R, která jezdí i odpoledne v intervalu 30 minut. Kloubová linka 24 jezdí od Hlavního nádraží do jižního sídliště. Rychlík 24R zastavuje na prvních dvou zastávkách v centru a pak až na sídlišti. Jezdí na něm standardní autobusy a díky dopravním zácpám zas tak rychlá tato linka není. Ani obsazenost autobusů nebyla nijak závratná, takže je otázkou, zdali se taková linka vůbec vyplatí.

Otevřením nové trolejbusové trati z Plačic kolem Hypernovy bylo sneseno původní trolejové vedení po hlavní silnici a tak se trolejbusy vydávají z konečné Plačice na opačnou stranu než dříve.

         Konečná autobusů s názvem Pod Strání na největším hradeckém sídlišti je mohutným parkovištěm zde ukončených linek. V jeden okamžik se tu dá spatřit i sedm kloubových autobusů.

Konečná zastávka Pod Strání. Po celý den se tu dá spatřit mnoho autobusů současně.

         Největší hradecký podnik - ČKD v Plotišti na severozápadním okraji Hradce, je obsluhován oficiálně dvěma linkami - 10 a 19. Pro návoz a odvoz dělníků jsou však k ČKD přivedeny i vybrané spoje jiných linek. Takže odpoledne mezi 14:20 a 14:30 odjede od ČKD pestrá směsice autobusů, které většinou jedou bez zastávek na Hlavní nádraží a pak pokračují po svých trasách. I když byla většina autobusů od ČKD slušně obsazena, autobus linky 16 odjel z této zastávky bez jediného cestujícího. Na pováženou je také povrch vozovky na zastávce ČKD Plotiště, za který by se nemuseli stydět ani v Mongolsku.

Jedna z nejstarších kloubových Karos na dělnickém spoji od ČKD Plotiště.

         Zastávkové přístřešky MHD jsou většinou moderní prosklené, označníky buď původní červené se smaltovanými cedulkami, nebo novější šedivé, které v několika případech v centru obsahují digitální panel s nejbližšími odjezdy jednotlivých linek.

Některé zastávky v centru poskytují něco víc než jen papírové jízdní řády.

         Noční doprava v Hradci funguje v podobě linky 0, která objíždí celý Hradec. Víkendové intervaly byly na většině linek v nedávné době rozumně sjednoceny a zpravidelněny. Garantované nízkopodlažní spoje jsou v jízdních řádech také vyznačeny. V Hradci i jezdí jedna bezplatná autobusová linka do Tesca. Jezdí na ní značně opotřebovaná Karosa B 732 z roku 1993.

Nový zastávkový označník již obsahuje skoro všechny potřebné informace.

        


Autor stránky: Filip Drápal
Poslední aktualizace této stránky: 30.12. 2005
<< úvodní stránka projektu MHD zastávka
Provozy MHD v České republice
přehled aktualizací tohoto projektu >>